.
.
.
.
.
Mellom nei og ja

Nei og Ja er motsetninger, men de har det til felles at de er tydelige.
Mellom Nei og Ja, eller mellom det lukkede og det åpne, ligger det utydelige.
Det er i dette rommet forvandlingen kan skje.
Alt som er klart er unnfanget i dette uklare rommet.
Her går ingenting etter mål og rette linjer; her er ingenting forutsigbart.

Det finnes kulturer som ærer dette utydelige og bevegelige, som i kinesisk taoisme. Der har ”ingenting” en verdi, der er passivitet og ”ikke-handling” likeverdig med aktivitet og handling. Også i deler av orientalsk dans etterstrebes en liknende diffus tilstedeværelse. Kunsten, bevegelsene, tankene, politikken – alt blir annerledes når man verdsetter dette feltet.
Jeg vil undersøke hva som oppstår i dette rommet hvor alt må være før det blir født.

Når vi svømmer i havet, er det bare å ta på en dykkemaske og senke blikket, da oppdager vi en verden like stor som verden over vann. På samme måte mener jeg at det utydelige rommet fortjener å bli studert. Jeg vil sette fokus på dette diffuse og dvelende.
Jeg forsøker med denne utstillingen å utstyre oss alle med denne dykkemasken.

Velkommen til rommet mellom nei og ja