Jeg har en sammensatt utdannelse fra mange kunstformer og studier. Rammen har vært arkitekturen. Likevel tok jeg hele tiden arkitekturen inn i min bakgrunn fra Kunstakademiet i Lisboa, inn i billedkunsten. Det er fra arkitekturen jeg har mitt forhold til tetthet og mellomrom, det åpne og det lukkede. Arkitekturen forholder seg til omgivelsene med abstrakte former som gir opplevelser av rom og kvaliteter av lys.

Nordisk Teaterskole i Århus er en fysisk eksperimentell teaterskole hvor vi arbeidet med kraft, energi og former for tilstedeværelse. Dette arbeidet påvirker mine maleriske prosesser i sterk grad.

Alt dette, i tillegg til filosofien og læren om mennesket, har jeg knyttet til mitt arbeid med billedkunsten. Jeg er opptatt av det komplekse universet som oppstår i krysningsfeltet mellom disse ulike ståstedene.

12_1586kuttet.png